Hold fast!
Print-selv plakat med pointer om frafald og fastholdelse.