Der foregår i disse år en spændende udvikling på nettet med fremkomsten af nye sociale relationer og kommunikationsformer og ikke mindst nye måder at finde og dele viden. Med internettet får biblioteker nye muligheder for at formidle deres materialer til en meget bred målgruppe. Imidlertid ligger der en stor udfordring i at stille materialer til rådighed for en bred og ofte ukendt målgruppe. Som en optik til at forstå måden, hvorpå internettet bliver brugt til vidensdeling og vidensformidling, vil jeg introducere begrebet vidensmedier. Begrebet markerer en bevægelse væk fra traditionel formidling og sætter i stedet fokus på, hvordan man skaber åbne og personaliserede vidensmedier, der imødekommer brugernes forskellige situationer og behov. Artiklen sætter især fokus på, hvordan biblioteker kan udnytte sociale netværk til at give materialer deres eget ”liv” ud over bibliotekernes rammer.

 

 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Årstal: 2010