Nyhedsbrevet GymForsk udkommer 5-6 gange om året og indeholder hver gang NYT I DATABASEN og FOKUS.

Nedenunder er tidligere udgivelser gjort tilgængelige og vi opdaterer løbende indholdet med nye og relevante titler.

Gymforsk #1: At gøre læring synlig & At Skrive for at lære

Gymforsk #2: Den Gode Start

Gymforsk #3 Seminar: Gymnasiereform og udvikling af undervisning

Gymforsk #4: Udvikling af matematikundervisningen – hvad skal der til?

Gymforsk #5: Formativ evaluering og feedback & Digital dannelse