Kulturen på de gymnasiale uddannelser trækker de unge væk fra provinsen. Der er høj status i at ville flytte til en større by, og vælger de unge alligevel at blive, er det forbundet med tab af værdighed. Både uddannelsessystemet og den enkelte gymnasielærer kan dog gøre noget for, at storbyen ikke fremstår som den eneste rigtige vej videre efter gymnasiet. Det fortæller John Gulløv på baggrund af et etnografisk studie, som blandt andet er foregået på ungdomsuddannelserne i Tønder.

Artiklen er fra magasinet Gymnasieforskning #19, 2020

Download PDF →

Fakta

Titel: Gymnasiet sender provinselever direkte mod storbyen. Interview med John Gulløv
Forfatter: Mikkel Kamp
Institution: Professionshøjskolen UCC
Udgivelse: Gymnasieforskning (19),s. 30-34, 2020
Genre: formidingsartikel
Omfang: 4
Årstal: 2020