”Projekt Kompetencetilpasningsforløb” (herefter ”Kompetencetilpasningsprojektet”) er et projekt, som har til formål at øge antallet med en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse i Region Sjælland. Projektet bruger den engelske forkortelse STEM, som også omfatter matematik. Kompetencetilpasningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem VUC-institutioner og to videregående uddannelsesinstitutioner i regionen: Professionshøjskolen Absalon og Zealand Business Academy (tidligere Erhvervsakademi Sjælland). Ved projektets begyndelse i januar 2018 deltog to VUC’er (VUC Storstrøm og Nordvestsjællands HF og VUC). I løbet af det første projektår kom flere VUC’er med, således at alle VUC-institutioner i Region Sjælland fra januar 2019 deltager i projek- tet. Hele projektet er planlagt at vare til december 2021 og har modtaget støtte fra Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og Den Europæiske Socialfond.

Projektet vil nå sit mål gennem både at øge optaget på videregående STEM-uddannelser i regionen og at opnå højere gennemførelse på uddannelserne. Herudover er det et formål med projektet at øge sammenhængen i uddannelsesmiljøerne gennem samarbejdsaktiviteter knyttet til initiativer i projektet. Målgruppen for projektet er hf-kursister på VUC og førsteårsstuderende på de tekniske og na- turvidenskabelige uddannelser på erhvervsakademiet (laborant, produktionsteknolog og ernærings- teknolog) og professionshøjskolen (diplomingeniør i bioteknologi, bioanalytiker og folkeskolelærer med særligt fokus på det teknisk-naturvidenskabelige (Sci-tec-lærer)).

Projektet omfatter initiativer inden for tre områder:

  • Inspiration og orientering mod uddannelse
  • Klargøring til uddannelse
  • Fastholdelse i uddannelse

Det første område har fokus på at give flere hf-kursister interesse for at søge ind på en videregående STEM-uddannelse og samtidig afklare om kursisten mangler kompetencer for at kunne gå ind på uddannelsen. Det andet område sigter mod at forberede hf-kursisterne til at kunne søge ind på og gennemføre en videregående STEM-uddannelse, mens det tredje område omfatter indsatser for at støtte de førsteårsstuderende på de videregående STEM-uddannelser i projektet. Projektets formål søges opnået gennem en række aktiviteter inden for og på tværs af de involverede institutioner.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: En formativ evaluering af projektet Kompetencetil- pasningsforløbet i Region Sjælland
Forfatter: Ene Ernst Hoppe, Dorte Christiansen Elmeskov og Lars Ulriksen
Institution: Institut for Naturfagsdidaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: IND's skriftserie (56), 2020
Genre: forskningsrapport
Omfang: 90
Årstal: 2020