Dette er den tredje publikation i projektet ”Karrierefokus – i og efter gymnasiet”.

Publikationen her er en midtvejsrapport, der gør foreløbigt status over forsøg med karrierelæring i gymnasiet. I rapporten kan du…

… blive klogere på, hvad karrierelæring og karrierekompetencer er

… blive præsenteret for en konkret model og et redskab, der gør det muligt at arbejde systematisk med at styrke gymnasieelevernes karrierekompetencer

… og så kan du blive præsenteret for en række konkrete måder, hvorpå man kan arbejde med karrierelæring og få viden om, hvilket udbytte det kan give eleverne

For de unge i gymnasiet handler karrierelæring om at blive i stand til at koble skolens fag, forløb og overgange i uddannelsessystemet og de sammenhænge, som både skolen, ens kommende uddannelses- og arbejdsliv – og liv som helhed er en del af. Det handler også om at give de unge kompetencer til aktivt at forme deres fremtid – som en dreng i undersøgelsen har formuleret det, så har hans udbytte af arbejdet med karrierelæring været en erkendelse af at hans ”fremtid ikke står skrevet i sten”.

Spørger man de unge i gymnasiet, så ved de, at uddannelse er afgørende for at få et godt liv. Men mange har også en forventning om, at de helst skal vælge rigtigt første gang, og derfor er blikket ofte skarpt rettet mod 5 omgivelsernes krav og forventninger i et forsøg på at tilpasse sig, de krav der stilles. Men karrierelæring handler om meget mere og om at bidrage til, at unge i gymnasiet får mulighed for at folde disse forestillinger ud. Det handler også om lærerne. Og relationen mellem lærere og elever, og om fagene og samspillet mellem fagene, som potentielt forandres og bredes ud ved inddragelse af et fokus på karrierelæring. Vores håb er at arbejdet med karrierelæring vil tilbyde såvel elever som lærere en forståelse og nogle konkrete redskaber til, hvordan man kan arbejde med at give unge i gymnasiet mod og lyst til at handle og motivation for at udforske deres næste skridt på vejen. Både for at give de unge det med på vejen videre, men i høj grad også, fordi det øger de unges motivation for det at gå i gymnasiet.

Projektet foregår som et samarbejde mellem Studievalg København, 17 gymnasier og tre videregående uddannelser, og er støttet af Region Hovedstaden, som også står for den daglige projektledelse. Projektet er ejet af Ørestad Gymnasium med rektor Allan Kjær Andersen som formand for styregruppen. Til forskningsprojektet er tilknyttet et advisory board, der består af videnspersoner samt centrale aftagere til gymnasieuddannelsen både fra videregående uddannelser, forskning, faglige organisationer og erhvervsliv.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: ”Det gav mig en idé om, at min fremtid ikke står skrevet i sten”. Midtvejsevaluering af forsøg med karrierelæring i gymnasiet
Forfatter: Noemi Katznelson & Astrid Lundby
Institution: Center for ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 90
Årstal: 2015