I denne rapport beskriver vi resultater af undersøgelsen ’Forestillinger om og veje til at blive gymnasielærer’, som Institut for Naturfagenes Didaktik har gennemført i 2018. Vi præsenterer først undersøgelsens formål og metode. Dernæst sammenfatter vi undersøgelsens resultater, og vi giver et bud på, hvordan vi i 2019 kan arbejde videre med resultaterne. Efter sammenfatningen uddyber vi undersøgelsens resultater ved at præsentere de foreløbige analyser af de indsamlede data.

Formålet med undersøgelsen er at afdække forestillinger om og veje til at blive gymnasielærer ved at besvare disse spørgsmål:

  • Hvilke forestillinger om gymnasielærerprofessionen findes hos gymnasieelever, hvad karakteriserer deres faglige interesser og overvejelser om valg af uddannelse?Undersøgelsens resultater kan bidrage med viden om professionsforestillinger, overvejelser om uddannelsesvalg og faglige interesser hos potentielle studerende og om pædagogikumkandidaters veje til at blive gymnasielærer. Resultaterne vil kunne anvendes til at tydeliggøre gymnasielærerprofessionen som en mulig karrierevej på SCIENCE og på hele KU, dels i rekrutteringen af nye studerende, og dels i fastholdelsen af studerende, der kunne være interesseret i at blive gymnasielærer.
Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Forestillinger om og veje til at blive gymnasielærer
Forfatter: Dorte Christiansen Elmeskov & Christine Holm
Institution: Institut for Naturfagsdidaktik, Københavns Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 33
Årstal: 2019