Geovidenskab A har i sommeren 2015 udklækket de første studenter. Faget har status af forsøgsfag, og derfor er det interessant løbende at undersøge, hvordan faget udvikler sig, hvordan lærerne griber undervisningen an og hvordan eleverne oplever faget. Denne undersøgelse sætter fokus på de første studenter, deres oplevelser med faget og deres tanker om fremtiden. Undersøgelsen sætter specielt fokus på studenternes studievalg og på hvilken måde de ser deres fremtid inden for geofagene.

Undersøgelsen viser at eleverne generelt er interesseret i at forfølge en naturvidenskabelig retning i fremtiden. 68% af eleverne i undersøgelsen overvejer at starte på en teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse enten til september 2015 eller i løbet af de næste år. Heraf overvejer næsten halvdelen en geofaglig videregående uddannelse.

Elevernes beskrivelse af faget som aktuelt, problemorienteret og praktisk giver nogle af svarene på hvorfor en stor andel af eleverne overvejer en fremtid indenfor geofagene.

Download PDF →

Fakta

Titel: Geovidenskab - en undersøgelse af de første studenter
Forfatter: Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Univeristet
Udgivelse: IND's skriftserie (41), 2015
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 19
Årstal: 2015