Politikerne formulerer ambitiøse mål for uddannelsessektoren, men udsætter samtidig uddannelserne for besparelser, der modarbejder opfyldelsen af målene. Ingen tager livtag med unges kønsopdelte uddannelsesvalg, som hindrer en optimal udnyttelse af ressourcerne i uddannelsessektoren. Ideologiske og pragmatiske hensyn står i vejen, skriver Inge Henningsen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, der her peger på muligheder for at bryde med kønsopdelingen.

Download PDF →

Fakta

Titel: At springe over hvor gærdet er højest
Forfatter: Inge Henningsen
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: Ungdomsforskning 2010 (3&4), s. 11-18
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 8
Årstal: 2010