Denne forskningsrapport formidler følgeforskningen på udviklingsprojektet, ”Et rullende brobygnings- og vejledningstilbud”. Projektets hovedformål var at øge rekrutteringen til gymnasiet i et område, hvor ikke er så meget tradition for at søge gymnasiet og derigennem at søge videregående uddannelse. Forskningen er gennemført med etnografiske metoder og giver et indblik i projektets gennemførelse og virkninger i bred forstand.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Rullende brobygning – mellem folkeskole og gymnasium
Forfatter: Annette Rasmussen
Institution: Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 36
Årstal: 2011