Er det et problem at opbygge et system, hvor elever bliver afvist ved et gymnasium på baggrund af deres etnicitet? Ja, konstaterer forskerne Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen fra Syddansk Universitet. De mener, at sådan et system er med til at inkludere eller ekskludere elever på baggrund af bestemte prædikater: deres etniske ophav. Og dette går stik imod den uddannelsestænkning, som har gennemsyret vores uddannelsessystem siden 1994, hvor vi underskrev Salamancaerklæringen og dermed forpligtede os på inklusion baseret på ligeværd og lige rettigheder for alle elever.

Download PDF →

Fakta

Titel: Kvote-konger og -dronninger?
Forfatter: Ane Qvortrup & Camilla Kølsen Petersen
Institution: Institut for kulturstudier, Syddansk Universitet
Genre: artikel
Omfang: 2
Årstal: 2018