Bogen handler om, hvordan man kan skabe en god it-kultur i en gymnasieklasse. Baggrunden er et aktionsforskningsprojekt, der arbejder med, hvordan lærere kan påvirke elever til at bruge de sociale medier som fx Twitter og Facebook på måder der er fremmende for god undervisning, læring og fællesskab i en klasse. Bogen rummer desuden et omfattende indblik i den internationale forskning på området. Klik her for at se mere.


Fakta

Titel: Sociale medier i gymnasiet – mellem forbud og ligegyldighed. Bog 1 om Socio Media Education Eksperimentet
Forfatter: Jesper Tække & Michael Paulsen
Institution: Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet; Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Udgivelse: København: Forlaget Unge Pædagoger
Genre: Bog
Omfang: 396
Årstal: 2013