Dette projekt handler om gymnasieelevers lektiearbejde. Lektier er en del af det at gå i skole, det var det for tidligere generationer og det er det for eleverne i dag. I min egen praksis som lærer har jeg givet lektier for med blandede resultater. Jeg har kunnet konstatere, at der ikke altid var sammenhæng mellem elevernes eksamensresultater og den tid de havde anvendt til lektiearbejdet; flittige elever fik ikke altid bedre eksamensresultat. Den manglende overensstemmelse mellem elevernes indsats og resultater fik mig til at spørge: Hvad ved vi egentlig om lektiers effekt? Svaret var, at vi ikke vidste noget. I Danmark og i det øvrige Norden havde vi ikke nogen videnskabelige undersøgelser af lektiers effekt eller af hvordan lektiearbejdet påvirker elevernes læreprocesser.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Lektielæsningens betydning for gymnasieelevers læreprocesser
Forfatter: Flemming B. Olsen
Institution: Syddansk Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 236
Årstal: 2010