Det er en aktuel debat, hvorvidt de naturvidenskabelige fag skal undervises integreret i dele af uddannelsessystemet, eller hvorvidt de skal undervises og læres som adskilte fag. Debatten afspejler både uddannelsespolitiske, faginterne og didaktiske skillelinjer, hvor de bagvedliggende præmisser ikke altid er tydelige. Artiklen tager udgangspunkt i det grundlæggende spørgsmål i enhver didaktik ‘Hvorfor skal børn og unge have naturvidenskab?’ og afdækker konsekvenserne heraf, hvis svaret er ‘fordi de skal være naturvidenskabeligt dannede’.
Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Enkeltfag eller fagintegration i naturfagene?
Forfatter: Jens Dolin
Institution: Institut for Naturfagsdidaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: Mona (4), s. 7-27, 2018
Genre: artikel
Omfang: 20
Årstal: 2018