Denne artikel har som formål at give en oversigt over de vigtigste problemstillinger og arbejdsfelter inden for naturfagenes didaktik med henblik på at kunne sammenligne med andre fags didaktik. Da opdraget er ret bredt, vil jeg fokusere på de områder, som optager flest naturfagsdidaktikere såvel i Danmark som internationalt, og som samtidig er områder, der har betydning for fagligt samspil med andre fag.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Naturfagsdidaktiske problemstillinger i et fagsammenlignende perspektiv
Forfatter: Jens Dolin
Institution: Institut for Naturfagsdidaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: CURSIV 2011 (7), Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 11
Årstal: 2011