Sanselig-æstetisk erfaring

Frederik Pio

Med baggrund i den fænomenologisk-hermeneutiske filosofis tematisering af menneskets væren-i-verden tager forfatteren afstand fra den målstyrede rammesætning af de sanseligt-æstetiske fag i uddannelsessystemet som helhed. Der argumenteres for at den sanselige erfaringsdannelse har en vigtig plads i den sammenhæng.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 32 sider | Årstal: 2009

Læs mere