Artiklen handler om den aktuelle krise inden for de sanseligt-æstetiske fag, der ifølge forfatteren domineres af stadig større krav om ’målbare mål’ og ’kvantitativ evidens’. Vi glemmer vigtigheden af den sanselige erfaringsdannelse, lyder det i artiklen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Sanselig-æstetisk erfaring – om den sanselig-æstetiske erfarings privatisering og den tekniske reformering af uddannelsessystemet
Forfatter: Frederik Pio
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2009 (4), s. 131-162
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 32
Årstal: 2009