Privatøkonomi og uddannelse – analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003

Martin Jeppesen

Der tales meget om, hvilken betydning befolkningens uddannelsesniveau har for samfundsøkonomien – for vores konkurrenceevne og fremtidige velstand. Danmark skal være et vidensamfund, og at højne befolkningens uddannelsesniveau er et af midlerne til at nå det mål. Denne temapublikation ser nærmere på uddannelsesniveauets betydning for privatøkonomien. På sammenhængen mellem uddannelse,
indkomst og forbrug.

Genre: Statistisk materiale | Omfang: 54 sider | Årstal: 2005

Læs mere