Hvilken betydning har uddannelse for privatøkonomien – og i bredere forstand ens levevilkår økonomisk set? Har uddannelse overhovedet en betydning i et velfærdssamfund som det danske, hvor forskellen mellem rig og fattig er lille sammenlignet med andre lande? Og hvilken betydning? Afsættet for denne temapublikation er forbrugsundersøgelsens mangfoldige datamateriale, som anvendes til at belyse uddannelsens betydning for privatøkonomiske forhold. Der er tale om en tværsnitsanalyse med udgangspunkt i situationen i 2002. Det vil sige, at analyserne ikke tager højde for forhold, som ændrer sig for den enkelte husstand fra år til år – som fx, at en studerende bliver færdiguddannet og får et arbejde med en højere indkomst og dermed et andet forbrugsmønster. Analysen ser alene på uddannelsens betydning for husstande i 2002.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Privatøkonomi og uddannelse – analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003
Forfatter: Martin Jeppesen
Institution: Danmarks Statistik
Udgivelse: Danmarks Statstiks Temapublikationer 2005
Genre: Statistisk materiale
Omfang: 54
Årstal: 2005