Danmark har en gavmild SU-politik i forhold til andre lande, men størrelsen af SU-stipendiet betyder ikke noget for, hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet. Størrelsen af SU-stipendiet betyder kun noget for mængden af studiearbejde.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Mindre SU - mere studiearbejde
Forfatter: Maria Knoth Hamlum & Helena Skyt Nielsen
Institution: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Fortolkning
Udgivelse: AKF Nyt, 2009 (1)
Genre: Tidsskriftartikel
Årstal: 2009