Denne pilotundersøgelse om årsager til frafald fra Frederiksberg HF er blevet til, fordi Frederiksberg HF har ønsket at finde ud af hvorfor en gruppe elever vælger at afbryde deres uddannelse. Men undersøgelsen stiler dog ikke kun mod at give svar på hvorfor, men også på at finde ud af hvad, der kan gøres for at mindske frafaldet. I den forbindelse har vi blandt andet talt med de frafaldne elever om, hvad de oplever kunne have fastholdt dem i uddannelsen. Og vi har naturligvis også bedt dem åbenbare deres kritikpunkter.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Om årsager til frafald fra HF - En pilotundersøgelse af frafaldne elever
Forfatter: Birgitte Simonsen & Pia Olsen
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 15
Årstal: 2009