Forskningsprojektet fokuserer på overgangsproblemstillinger iagttaget gennem uddannelsessystemet fra grundskolen over gymnasiet til universitetet i et alment didaktisk og fagdidaktisk perspektiv. Konklusionerne giver bud på, hvilke tiltag uddannelsessystemet kunne vælge at foretage. Projektets intention er at give inspiration til nye tiltag, og de seks præsenterede cases skal ses som kilde til konkrete pædagogiske og didaktiske refleksioner med henblik på udvikling af en overgangsfaciliterende fagdidaktik og almen didaktik.

Formålet med undersøgelsen i case 2 er at undersøge brugen og kommunikationen af faglige og studiemæssige forudsætninger i overgangen mellem grundskole og stx i relation til matematik og naturvidenskab med henblik på 1) at udpege opmærksomhedspunkter for grundskole og stx, og 2) at opstille forslag til hvordan gymnasiet i højere grad drager nytte af elevernes forudsætninger og
kvalificerer elevers motivation og læring inden for undervisning og uddannelse med matematik og naturfag.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 2: Progression i matematik og naturvidenskab fra grundskole til stx - hvordan kan det blive helt forkert i gymnasiet at bruge det, man har lært?
Forfatter: Lena Lindenskov, Karsten Enggaard, Annemarie Møller Andersen & Helene Sørensen
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, s. 45-80
Genre: Bidrag til forskningsrapport
Omfang: 36
Årstal: 2009