Politikens leder lørdag 19. december handlede om, at kritikerne af konkurrencestaten kan have gode og relevante pointer – så længe de blot husker på, at konkurrencestaten er et vilkår og ikke noget, vi kan vælge til eller fra.

Har man til gengæld først indset det, således lederen, da er det omvendt vigtigt at besinde sig på, at der findes forskellige måder, hvorpå vi som stat kan forholde os til den globale konkurrencesituation som vilkår. Ved at forfægte dette synspunkt står lederen ikke alene.

Næsten ordret kunne man læse den samme pointe i et interview med Ove Kaj Pedersen bragt i Politiken 28. november, hvor professoren gør gældende, at kritikerne af konkurrencestaten overser, at den gamle velfærdsstat ikke er noget gangbart alternativ til konkurrencestaten, men at der findes forskellige måder at respondere på den globale konkurrencesituation på. Vores ærinde for indeværende er at udfordre denne påstand om konkurrencestaten som et nødvendigt vilkår.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Konkurrencestaten er et valg vi træffer - ikke et vilkår
Forfatter: Morten Ziethen & Michael Paulsen
Institution: Insitut for Læring og Filosofi, Aalborg Univesitet
Udgivelse: Politiken
Genre: artikel
Omfang: 2
Årstal: 2016