I denne rapport foretages en samlet evaluering af kursisternes oplevelse af uddannelses- og læringskulturen på VUC og HF Nordjylland. Der er tale om en evaluering, der skal samle op på en række af de tiltag som VUC og HF Nordjylland har igangsat. Tiltagene evalueres dog ikke direkte. Der er snarere tale om en evaluering af den uddannelses- og læringskultur på VUC og hf Nordjylland som tiltagene indgår i og har været med til at udvikle på VUC og hf Nordjylland. I evalueringen anlægges overvejen- de et kursistperspektiv på disse forhold. Det vil sige, at tyngden ligger på kursisternes oplevelse af uddannelses- og læringskulturen på VUC og hf Nordjylland, og hvordan den virker sammen med deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på uddannelsen. Dette perspektiv suppleres med undervisernes og ledelsens perspektiver på undervisnings- og læringskulturen samt elevernes motivation, tilstedeværelse og fastholdelse.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Evaluering af indsatser for motivation, tilstedeværelse og fastholdelse på VUC og HF i Nordjylland
Forfatter: Niels Ulrik Sørensen & Niels-Henrik M. Hansen
Institution: Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet
Genre: evalueringsrapport
Omfang: 126
Årstal: 2016