Eleverne i udskolingen står overfor at skulle træffe deres første selvstændige uddannelsesvalg – valget af ungdomsuddannelse. Det er et valg, mange unge oplever som meget betydningsfuldt i relation til fremtidige karrieremuligheder og mulige livsbaner. Mange unge ser frem til valget – og overgangen til ungdomsuddannelse – med både spænding og forventning. Men at skulle træffe valg kan også virke forvirrende og overvældende, og for en del unge synes dét at skulle vælge uddannelse at udløse usikkerhed og oplevelse af pres.

Afsættet for denne publikation er således, at der er behov for at styrke de unges karrierelæring i udskolingen. I publikationen sættes spot på de unges valgprocesser, som de former sig i udskolingen op til valget af ungdomsuddannelse. Det belyses, hvad der i bred forstand ligger til grund for de unges valg af ungdomsuddannelse, herunder særligt forældrenes rolle. Samtidig sætter publikationen fokus på erfaringerne fra en række vejledningsforsøg i udskolingen. Der zoomes ind på vejledningsaktiviteternes betydning for de unges valgproces og karrierelæring og peges på centrale opmærksomhedspunkter i relation til det fremadrettede arbejde med vejledningsaktiviteter i udskolingen.

Udgivelsen er en del af følgeforskningsprojektet om ‘Fremtidens valg og vejledning’

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv
Forfatter: Mette Pless, Tilde Mette Juul & Noemi Katznelson
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 215
Årstal: 2016