Dette er den anden udgivelse om uddannelsen visuel hf i Viborg, den tre-årige hf-uddannelse, der udklækkede de første studenter i 2012 (klik her for den første rapport, At tegne en tanke). En gruppe af forskere har fulgt processen og har kastet et både eksplorativt og aktionerende perspektiv på uddannelsen.

Visuel hf – vision og virkelighed afslutter følgeforskningen på uddannelsen Visuel hf med en æstetisk sprog- og billedcollage skrevet af ledere, lærere, kursister og forskere og visualiseret med materiale fra uddannelsen praksis. Bogen fremlægger den inspirerende udvikling, som Visuel hf er midt i, og som rummer perspektiver for hele uddannelsesverdenen.

Forskernes fund retter sig mod tre perspektiver:

Elevperspektivet: Uddannelsen har tiltrukket en overset ungdoms­gruppe, der ikke ellers ville have søgt ind på en gymnasial uddannelse. Der er tale om en ungdomsgruppe af gymna­siefremmede med lyst til det visuelt-kreative, som samtidig har et ønske om en gymnasial uddannelse.

Fagperspektivet: Uddannelsen har inspireret direkte til nye multimodale og æstetisk orienterede undervisningsforståelser blandt lærere og ledere på begge skoler og indirekte til nye refleksioner over fagenes didaktik.

Skole- og uddannelsesperspektivet: Uddannelsen har bevæget sig fra at være et pionerprojekt båret af ildsjæle med mange gode ideer til en indarbejdet praksis på og mellem skolerne.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Visuel hf – vision og virkelighed
Forfatter: Aase H. B. Ebbensgaard & Nikolaj Frydensbjerg Elf
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: The Animation Workshop/VIA UC og Viborg Gymnasium og HF
Genre: Rapport
Omfang: 136
Årstal: 2012