Hvad sker der, når man skal til at arbejde på en ny og anderledes måde med sin undervisningspraksis? Hvad betyder det, at lærerne skal observere og beskrive hinandens undervisningspraksisser? Hvordan observeres der? Hvordan forholder den observerede lærer sig til det at blive observeret af en kollega? Dette er nogle af de spørgsmål, denne rapport tager fat i. Den undersøger, hvad der sker, når lærere arbejder aktionsanalytisk med deres lærergerning og lærerpraksis med udgangspunkt i de sociale inklusions-/eksklusionsproblemstillinger, der blev beskrevet i den tidligere udgivne rapport‘ Social inklusion/eksklusion i tale og handling på HF & VUC’.

Download PDF →

Fakta

Titel: Viljen til forandring i tale og handling - et aktionsanalytisk forskningsprojekt på HF og VUC
Forfatter: Dion Rüsselbæk Hansen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, nr. 93, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 86
Årstal: 2013