Temapublikationen Videre fra grundskolen – de unges uddannelse giver et samlet billede af, hvor hurtigt de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, hvilke uddannelser de fuldfører og hvem, der ikke får anden uddannelse end grundskolen. For de færdiguddannede og de unge, som ikke har fået nogen uddannelse efter grundskolen, ses der også på, hvordan de klarer sig på arbejdsmarkedet. Publikationen besvarer selvsagt ikke alle spørgsmål om, hvad der sker med de unge efter, at de forlader grundskolen. I Temapublikationen Videre i uddannelsessystemet – fra de gymnasiale uddannelser fra 2005, besvares nogle spørgsmål omkring, hvad der sker efter afgang fra de gymnasiale uddannelser.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Videre fra grundskolen - De unges uddannelse - A longitudinal study of young people’s education
Forfatter: Nuri Peker
Institution: Danmarks Statistik
Udgivelse: Danmarks Statistiks temapublikationer 2006
Genre: Statistisk materiale
Omfang: 40
Årstal: 2006