De faglige målsætninger for faget almen studieforberedelse på stx omfatter både mål angående metodeanvendelse og mål, der drejer sig om meta-metodiske refleksioner.

Begge typer af mål såvel som koblingen mellem dem er afgørende i forhold til bestræbelsen om at tværfaglighed skal være en fremtrædende del af faget.
De egentligt tværfaglige mål for faget knytter sig ganske vist først og fremmest til kravene om meta-metodisk refleksion, men kendskabet til de faglige metoder er en betingelse for at den meta-metodiske refleksion kan
foregå på en meningsfuld måde. Selvom både anvendelsen af faglige metoder og de meta-metodiske refleksioner i elevernes projektarbejde skal foregå i forhold til en sag, er der imidlertid en risiko for, at der ikke bliver nogen egentlig sammenhæng mellem metodeanvendelse og meta-metodiske refleksioner. Problemet opstår, fordi eleven kan belyse sin sag alene ved hjælp af sine fag-faglige metoder, så de meta-metodiske
refleksioner for den enkelte elev kommer til at fremstå som irrelevante og vanskelige at integrere i arbejdet med sagen.
For at modvirke denne situation har vi udviklet den videnskabelige basismodel som en ramme, eleverne kan arbejde ud fra i forbindelse med deres projekter. Det er en model, hvis effekt man forholdsvis let vil kunne undersøge i forhold til elevernes opfyldelse af de faglige mål med faget, så man på en enkel måde vil kunne opbygge et empirisk grundlag for at vurdere modellens brugbarhed.
Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Videnskabsteoretisk refleksion som grundlaget for tværfagligt arbejde i almen studieforberedelse
Forfatter: Esben Nedenskov Petersen & Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Institution: Institut for kulturvidenskab, Syddansk Universitet
Udgivelse: Nordidactia - Journal of Humanities and social science education, 2014 (1), s. 21-40
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 21
Årstal: 2014