Artiklen diskuterer en række fund, der er gjort i forbindelse med et projekt om vidensdeling. De viser, at vidensdeling især forbindes med særfaglig ajourføring og administration og delvis med metoder, men ikke vedrører det særdeles krævende nye faglighedsbegreb, som gymnasiereformen introducerer. Dette forekommer umiddelbart paradoksalt. Set i et overordnet perspektiv foreslår forfatterne at forstå dette som usikkerhedshåndtering – at lærere i presset fra en ambitiøs reform bestræber sig på at sikre en vis genkendelighed og undervisning for dem selv og deres elever.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Vidensdeling, reform og usikkerhed
Forfatter: Peter Henrik Raae & Lars Frode Frederiksen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0, 2012 (8), s. 8-10
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 3
Årstal: 2012