I forbindelse med de senere års stærke uddannelsespolitiske fokus på, at alle unge skal gennemføre
en ungdomsuddannelse, er der igangsat en lang række initiativer i grundskolen, i overgangen til og
på ungdomsuddannelserne samt særlige tiltag og tilbud målrettet udsatte unge i f.eks. Ungdommens
Uddannelses-vejledning (herefter UU-vejledningen), på jobcentre mm. I 2007 iværksatte KL og Undervisningsministeriet projektet Ungdomsuddannelse til alle (UTA). Målsætningen var sammen med en
række kommuner frem til 2010 at udvikle nye metoder og organiseringer, der kan få flere unge til at
gennemføre en ungdomsuddannelse. Først er 17 kommuner (UTA 1) gået i gang med at udvikle og udbygge deres indsats på området – og i 2008 er endnu 22 kommuner fulgt efter (UTA 2):

Denne rapport udgør del II af en erfaringsopsamling på UTAkommunernes arbejde. Rapporten opregner ikke alle initiativer, der er i gang, men beskriver en række forskelligartede initiativer i de deltagende kommuner. I udvælgelsen af initiativer er der lagt vægt på UTA-kommunernes egne bud på projekter, der ’gør en forskel’, koblet med den forskningsmæssige viden omkring hvad der spiller en rolle i relation til at skabe flere uddannelsesmuligheder til unge. Formålet med erfaringsopsamlingen er at give landets kommuner, uddannelsesinstitutioner, vejledningsinstanser m.m. inspiration til , hvordan man kan gribe det videre arbejde med unge og uddannelse an.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Vejen mod de 95 pct.: En erfaringsopsamling fra projektet "Ungdomsuddannelse til alle" (2)
Forfatter: Noemi Katznelson, Susanne Murning & Mette Pless
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Udgivelse: Kommunernes Landsforening
Genre: Rapport
Omfang: 60
Årstal: 2010