I sommeren 2006 aftalte kommunerne og regeringen, at sætte ekstra skub bag regeringens målsætning om, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse. Det kom der et modelkommuneprojekt ud af, som vi har kaldt Ungdomsuddannelse til alle (UTA).

Modelkommuneprojektet er med tiden blevet en veritabel bølge i den kommunale verden, hvor næsten halvdelen af landets kommuner på nuværende tidspunkt danner partnerskab med KL og Undervisningsministeriet. Kommunerne  har sammen med lokale uddannelsesinstitutioner og praktik-virksomheder sat de unge i centrum. Hvorfor denne overvældende tilslutning til målet?

Svaret er, at alle parter har stor interesse i, at ungdommen klarer sig godt. Kommunerne ønsker at gøre en aktiv indsats for at sætte de unge i vej mod en lykkelig voksentilværelse med job, familie, fritidsaktiviteter og demokratisk deltagelse. Virksomhederne har behov for velkvalificeret arbejdskraft.  Engagerede lærere og ledere på uddannelsesinstitutionerne ønsker at gøre en forskel for de unge.

Vi har med andre ord et fælles fundament at bygge vores fælles ungeindsats på. Og der er stadig behov for en fælles målrettet ungeindsats, både på langt sigt og på kort sigt. Der er bred enighed om, at vi skal gribe til handling for at sikre fremtidens velfærdssamfund. Det gælder også på ungdomsuddannelsesområdet. På kort sigt sidder vi midt i en økonomisk krise, hvor ungeledigheden stiger med foruroligende hast. Her gør uddannelse en forskel:

Uddannede unge forlader ledigheden hurtigere and ufaglærte og opnår en langt bedre tilknytning til arbejdsmarkedet gennem hele livet. Med denne erfaringsopsamling fra partnerskabet mellem KL, regeringen og kommunerne er det ambitionen at inspirere yderligere til lokalt samarbejde om at hjælpe flere unge til at begynde, fastholde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Publikationen er første del af erfaringsopsamlingen fra projektet. Anden halvdel følger i efteråret 2009.

God læselyst

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Vejen mod de 95 pct. del 1: En erfaringsopsamling fra "Ungdomsuddannelse til alle"-projektet
Forfatter: Sunanne Murming, Mette Pless, Noemi Katznelson
Institution: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: Opfølgningsrapport
Omfang: 32
Årstal: 2006