Regeringen har et uddannelsespolitisk mål om, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Danne rapport er den første af to, som belyser og analyserer folkeskolernes arbejde med at nå dette mål.

Formålet med rapporten er at belyse den enkelte folkeskoles betydning for unges gennemførsel af en ungdomsuddannelse, og rapporten identificerer vha. statistiske analyser de skoler, som har særligt mange elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

De bedste skoler er dem, der giver eleverne det største løft i forhold til, hvad man kunne forvente af skolen. Rapportens analyser viser, at det ikke nødvendigvis er de skoler, som i absolutte tal får flest gennem en ungdomsuddannelse. Mange af disse skoler er blot begunstiget ved at have et elevklientel, hvis forældre har en fordelagtig socioøkonomisk baggrund.

Rapporten bygger sine analyser på tal fra Undervisningsministeriets itcenter for uddannelse og forskning samt tal fra Danmarks Statistik. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af formandskabet for skolerådet.

Læs del 2 her

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Veje til ungdomsuddannelse 1: Statitiske analyser af folkeskolens betydning for unges påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse
Forfatter: Vibeke Myrup Jensen & Lisbeth Palm høj Nielsen
Institution: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Genre: Rapport
Omfang: 213
Årstal: 2010