I dette særnummer af Gympæd 2.0 om gymnasiereformen 2017 beskrives Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet følgeforskningsprogram, som går i gang på 40 gymnasier. Lektor Ane Qvortrup leder programmet.

Veje til reformen 2017

Den store gymnasiereform (2005) blev gennemført med afgørende konsekvenser for indholdet af gymnasiernes undervisning, og dertil kommer strukturreformen (2007), som har haft afgørende indflydelse på gymnasiernes ejendomsforhold, optagelsesprocedurer etc.

Den nye reform 2017 og reformeringsprocesserne på skolerne må forstås i lyset heraf, og i lyset af den række af udviklingsprogrammer, love og handleplaner, som har rettet sig enten mod uddannelsessystemet bredt eller gymnasiet specifikt, og som direkte eller indirekte har været med til at igangsætte reformeringsprocesserne. Reformer får sjældent lov at udspille sig som isolerede, dvs. afgrænselige størrelser, og det samlede antal udviklingsprogrammer og reformer må medtages som referenceramme for følgeforskningen på den nuværende reform, da de på forskellig vis ser ud til at interagere med og indvirke på hinanden.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Veje til reformen 2017
Forfatter: Ane Qvortrup, Lilli Zeuner & Peter Henrik Raae
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitets
Udgivelse: Gympæd 2.0 (17), s. 8-11
Genre: artikel
Omfang: 4
Årstal: 2017