De sidste 20 års it-forskning og it-udviklingsprojekter på de danske gymnasiale uddannelser har vist, at eleverne ønsker variation og at undervisningen skal opleves som meningsfuld. Her hører enigheden op, da eleverne ikke er enige om, hvad der giver mening og heller ikke hvornår, hvordan og i hvilket omfang undervisningen skal byde på variation. Analysen viser, at eleverne har forskellige ønsker til undervisningsformer, lærer- og elevrelationer, hjemmearbejde, afleveringsformater, feedbackformer, brug af computere, tilbudte læringsressourcer/undervisningsmaterialer, lærerkompetencer og elevmedbestemmelse.

Artiklen trækker tråde tilbage til de første danske it- didaktiske udviklingsprojekter på de gymnasiale uddannelser, og dykker ned i det netop afsluttede største forsknings- og udviklingsprojekt af sin art i Danmark, hvor nytænkning af undervisningen var omdrejningspunktet. It-anvendelser i undervisningen betragtes i artiklen som en anledning og invitation til didaktisk nytænkning.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Vedkommende undervisning – for hvem? Deltagerfaringer fra it-udviklingsprojekter - et elevperspektiv
Forfatter: Helle Mathiasen
Institution: Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: IND's skriftserie, nr. 45
Genre: artikel
Omfang: 16
Årstal: 2016