I denne artikel behandles data fra en undersøgelse blandt fysiklærere på stx med det formål at bidrage til kortlægningen af fagets dannelsesaspekt i undervisningen. Et spørgsmål om, hvorledes lærerne adresserer dannelsesindholdet i undervisningen, krydstabuleres med en række andre datasæt vedrørende klassestørrelse, studieretningsfag, niveau osv. samt lærernes personlige baggrundsdata og datasæt vedrørende lærernes holdninger til reformteksternes dannelsesfokus.Væsentlige afkast af undersøgelsen inkluderer følgende hovedpunkter: Fysik C undervises ikke med et større fokus på dannelse, end det er tilfældet på de andre niveauer, og der er en markant sammenhæng mellem lærernes interesse forlæsning af reformteksterne og deres arbejde med dannelsesindholdet

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Varetagelsen af fysikfagets dannelsesaspekt i gymnasiet
Forfatter: Jonas Biørn
Institution: Jonas Bjørn, Institut for Naturvidenfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2010 (2), s. 23-41, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 19
Årstal: 2010