Forord

Begrebet værdier er kommet på alles læber. Politikere udtrykker en længsel efter, at vi nu tager fat på at debattere holdninger og værdier i dagens Danmark. Banker, sparekasser, plejehjem, skoler, foreninger og klubber arbejder med værdier og værdigrundlag, og i Værdiforum (nedsat af Kristeligt Folkeparti i efteråret 1999) foregår en løbende offentlig debat om centrale værdier og deres prioritering.

Denne interesse for værdier skal ses i lyset af, at begrebet etik i begyndelsen af 1980’erne blev udnævnt som det begreb, der ville få afgørende betydning i en hvilken som helst debat fremover. Siden blev begrebet moral hægtet på, og som naturlig forlængelse er fokus nu rettet mod værdier.

I enhver uddannelsesinstitution sker der en værdipåvirkning. Enten direkte som et led i institutionens etos eller indirekte i kraft af mødet mellem mennesker. De foreliggende artiklers indhold rummer muligheder for at se danskernes værdier ud fra nye synsvinkler. Uddrag af disse artikler dannede udgangspunkt for konferencen Værdier i Samfund og Skole, afholdt af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik med undertegnede som arrangør, Odense d. 7.4.2000.

April 2000
Lilian Zøllner

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Værdier i gymnasiet
Forfatter: Lilian Zøllner & Tim Jensen
Institution: Center for Selvmordsforskning; Religionsstudier, Institut for Historie, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 12, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Antologi
Omfang: 56
Årstal: 2000