Denne rapport er en del af et større forskningsprojekt: Gymnasieskolen som innovativt sundhedslaboratorium – GISU. Projektet tager sit afsæt på Rysensteen Gymnasium, som er placeret midt i København bagved Københavns Hovedbanegård og midt i byens prostitutionsområde, om end lokalområdet i de senere år er blevet trendsættende mht. kulturelle kunst-, spise- og musiktilbud i Kødbyen. Et stenkast fra gymnasiet ligger DGI-byen, hvor skolen lejer sig ind i lokaler i forbindelse med idrætsaktiviteter. Derudover inviterer nærmiljøet i centrum af Købehavn ikke oplagt til bevægelse og fysisk aktivitet. Rysensteen Gymnasium har i de senere år satset på at skabe et større fokus på motion og sundhed for skolens ansatte og elever, bl.a. ved aftaler med DGI-byen om anvendelse af deres træningsfaciliteter, samt aftaler med Institut for Idræt, Københavns Universitet vedrørende undervisning og etablering af et sundhedslaboratorium.

Nærværende rapports resultater stammer fra en monitorering af elevernes idrætsdeltagelse i gymnasieskolen via et spørgeskema. Undersøgelsen er udført i februar 2010 og undersøger elevernes viden, holdninger og praksis. Selvvurderede undersøgelser af fysisk aktivitet har vist sig valide, og er en af de letteste måder at overvåge befolkningens fysiske aktivitetsniveau (KRAM, 2009, s.85-86). Nyere danske undersøgelser viser et fald i idrætsdeltagelsen blandt unge (Pilgaard, 2009), men undersøgelserne går ikke i dybden med de unges hverdagsliv og deres skolegang, hvilket nærværende undersøgelse af elever på Rysensteen Gymnasium derfor vil fokusere på. Undersøgelsen bidrager med viden om unges idrætsdeltagelse, og giver viden om, hvorfor unge vælger idrætten til og fra.

GISU-undersøgelsen har til hensigt at skabe internationale videnskabelige artikler til tidsskrifter, men vil endvidere lave uddannelsesmateriale for gymnasieskolen. Casen om Rysensteen Gymnasium adskiller sig fra andre undersøgelser ved at gå i dybden med kulturforandringsprocesser, som vægter demokrati og medindflydelse, og ved at sammenholde det samfundsvidenskabelige perspektiv med idrætsfaget i gymnasieskolen.

Læs mere om GISU her.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Unges syn på idræt, bevægelse og sundhed i gymnasieskolen - En kvantitativ undersøgelse af Rysensteen Gymnasium
Forfatter: Stine Frydendal Nielsen, Marianne Brandt-Hansen, Glen Nielsen, Laila Ottesen & Lone Friis Thing
Institution: Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Genre: Rapport
Omfang: 96
Årstal: 2011