Region Syddanmark besluttede i 2010 i relation til 95 procent-målsætningen at igangsætte et to-årigt udviklingsprojekt om anvendelsesorienteret undervisning. Et hold forskere fulgte processen, og rapporten fremlægger resultaterne af denne følgeforskning. Den bygger på en surveyundersøgelse, der belyser elevernes forhold til pædagogik, viden, motivation og uddannelsesønsker, med udgangspunkt i en række variabler, fx valg af ungdomsuddannelse, projektdeltagelse, køn, geografi samt forældrenes beskæftigelsesforhold.

Download PDF →

Fakta

Titel: Unges holdninger til pædagogik, viden og uddannelse - en kvantitativ analyse af Region Syddanmarks udviklingsprojekt: Anvendelsesorienteret undervisning
Forfatter: Lilli Zeuner, Finn Wiedemann & Stine Scheuer
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 92, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 190
Årstal: 2013