De gymnasiale uddannelser står i dag med store udfordringer, og præmisserne for undervisningen er under stadig forandring. Projektet handler om undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og tværs af fag. De gymnasiale uddannelser har som omdrejningspunkt koblingen mellem elevforudsætninger, lærernes didaktiske kompetencer og de formelle kompetencemål. Projektet fokuserer på digitale ressourcer til understøttelse af læring, på samarbejdsunderstøttende ressourcer og dermed på et anvendelsesperspektiv i forhold til undervisning.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Undervisningsorganisering, -former og -medier – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser (4/4)
Forfatter: Mathiasen, Helle (red), Janus Aaen, Christian Dalsgaard, Hans-Peter Degn & Mette Brinch Thomsen
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Genre: Rapport
Omfang: 235
Årstal: 2014