I forbindelse med et 1-årigt forsøg med tværfaglig kemi- og biologiundervisning på htx er det blevet undersøgt hvorledes forskellige forhold i undervisningen påvirker elevernes motivation. Elevernes motivation er blevet undersøgt gennem observationer, interviews og spørgeskemaer. Undersøgelsen har vist at de fleste elever motiveres af valgfrihed, men der er forskel på elevers behov for valgfrihed og selvstyring. Samarbejde og tilhørsforhold har også betydning for de unges motivation. Et velfungerende gruppearbejde og et godt forhold til læreren virker motiverende. Der er desuden indikationer på at elevernes faglige interesse kan stimuleres af en undervisning der tilgodeser elevernes behov for autonomi og relationer/tilhørsforhold.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Undervisning der motiverer – en undersøgelse af tværfaglig kemi- og biologiundervisning på htx
Forfatter: Hanna Møller Andersen
Institution: Center for Science Education, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA 2010 (3), s. 30-48, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 19
Årstal: 2010