VidereUddannelse til Gymnasielærer (VUG) var et projekt hvor CVU Storkøbenhavn og IMFUFA, Roskilde Universitetscenter, i årene 2004-2006 samarbejdede om at udvikle og afprøve en toårig efteruddannelse for ledige civilingeniører.

Målet med projektet kan kort beskrives som udvikling og implementering af uddannelsesmoduler i et sammenhængende uddannelsesforløb der giver civilingeniører mulighed for at opnå formel undervisningskompetence til undervisning i matematik og fysik på gymnasialt niveau.

I denne rapport fremlægges en evaluering af på hvilke områder VUG-projektet ser ud til at have nået dette mål og på hvilke områder det ikke ser ud til at være lykkedes.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Udviklings- og uddannelsesprojektet VidereUddannelse til Gymnasielærer (VUG) – Afsluttende evalueringsrapport
Forfatter: Tomas Højgaard Jensen
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: IMFUFAtekst 2007 (457), Roskilde Universitet
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 203
Årstal: 2007