Ungdomsuddannelserne har fået tre år til at profilere sig fagligt og skolekulturelt. Hermed markeres et skift fra en udvikling, der gennem de sidste årtier har været centralt styret og kendetegnet ved ønsket om at effektivisere via nye styre- og ledelsesformer, samt en række relativt abstrakte begreber som fx kvalitet, kompetence og læring. Med Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser er der nu lagt op til en decentral udvikling, hvor skoleudviklingen kan tage udgangspunkt i skolekulturernes basale værdier og læringsformer.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Udviklingen i de gymnasiale ungdomsuddannelser
Forfatter: Jørgen Gleerup
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Uddannelse 2000 (9), Undervsningsministeriet
Genre: Forskningsartikel
Årstal: 2000