Rapporten er delrapport seks ud af i alt seks delrapporter, som præsenterer resultatet af undersøgelsen af udviklingen i faglighed i gymnasiet gennem de seneste 50 år. Denne rapport konkluderer på projektets analyser og resultater og trækker nogle tråde på tværs af fagenes udvikling. Rapporten er bygget op efter undersøgelsens tre forskningsspørgsmål:

1. Hvad karakteriserer udviklingen i gymnasieelevernes viden, færdigheder og kompetencer,
herunder i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer indenfor Dansk A, Engelsk
A, Matematik A og Fysik A?

2. Hvad karakteriserer udviklingen i undervisningen i Dansk A, Engelsk A, Matematik A og Fysik A mht. viden, færdigheder og kompetencer, herunder i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer i undervisningens indhold?

3. Hvad karakteriserer det aktuelle niveau i danske gymnasieelevers grundlæggende viden,
færdigheder og kompetencer indenfor Dansk A, Engelsk A, Matematik A og Fysik A?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Udviklingen af fagligheden i gymnasiet - Tværgående opsamling og resultater. Delrapport 6
Forfatter: Ane Qvortrup og Anders Kruse Ljungdalh
Institution: Institut for Kulturvidenskaber Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, særnummer, 2018
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 71
Årstal: 2019