ROK-projektet er et udviklingsprojekt, som gør brug af aktionsforskningsmetoder, og tilstræber, at de deltagende lærere er under en udbytterig forandrings- og læreproces. ROK-projektet vil skabe forandringer med fokus på handlingsændringer og bevidsthed.

I denne midtvejsrapport fremlægges projektets arbejde med og validering af QTI-spørgeskemaet i en dansk kontekst.

Det nederlandske universitet i Utrecht har udviklet den såkaldte QTI-måling (questionnaire on teacher interaction) – et empirisk velafprøvet og udbredt spørgeskema til elever, som giver et blik på, hvordan de oplever lærerne agerer i et undervisningsrum. Spørgeskemaet er en kvantitativ måling af interpersonel adfærd. På baggrund af elevernes opfattelse og svar på en række spørgsmål klarlægges deres opfattelse af lærerens væren i rummet. QTI-spørgeskemaet kan således give den enkelte lærer et billede af egen lærerprofil.

Denne QTI-lærerprofil bliver et spejl for læreren som indikator på, hvordan eleverne oplever hans eller hendes undervisning (fx om læreren er stærkt venlig/distanceret eller styrende/giver plads til autonomi).

For første gang afprøves spørgeskemaet i en dansk sammenhæng. Der foretages en kvalitativ validering af denne komparative spørgeskemaoversættelse med i alt 64 spørgsmål med henblik på en reduktion. Disse vil for første gang blive testet empirisk på 500 gymnasieelever og valideret ved en kvantitativ faktoranalyse. De 64 spørgsmål/items har fulgt den komparative standard for oversættelsesprocessen.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Udvikling, test og validering af QTI-spørgsmål i en dansk gymnasiekontekst
Forfatter: Lea Lund Larsen & Rolf Lyneborg Lund
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier, Aarhus Universitet & Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 134
Årstal: 2016