Denne artikel har til hensigt at præsentere spørgsmål der har at gøre med evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning og læring inden for naturfag, med særlig opmærksomhed rettet mod at vurdere alle effekter på elevernes udbytte i naturfag.  Da mange af disse spørgsmål har med karakteren af undersøgelsesbaseret læring at gøre, begynder artiklen med en diskussion af hvad undersøgelse er, af hvad undersøgelsesbaseret undervisning er, og af begrundelserne for at benytte denne. Anden  del omhandler spørgsmål om implementering og de vanskeligheder der er ved at vurdere effekten af ændringer på ét område af elevernes erfaringer når der er så mange andre ting der influerer på deres læring. Tredje del ser på nogle spørgsmål om  evalueringsdesign. Den fjerde ser på nogle cases med evalueringsundersøgelser der kaster lys over nogle af disse spørgsmål, og det fører frem til sidste afsnit som ser på  veje videre frem.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Udvikling og evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning
Forfatter: Wynne Harlen
Institution: University of Bristol
Udgivelse: MONA 2011 (3), s. 46-70, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 24
Årstal: 2011