I 1992 påbegyndtes et pædagogisk udviklingsarbejde om undervisningsdifferentiering i gymnasiet. Organisatorisk set var det en nyhed, idet det blev arrangeret centralt, men som tilbud om støtte til lokale udviklingsinitiativer. Men også dets begrundelse var en nyhed. I talrige rapporter fra de lokale forsøg motiveredes aktiviteten med lærernes oplevelse af en forandret elevgruppe såvel fagligt som socialt – der tales sågar tales om en ny socialkarakter. Artiklen søger bag om denne motivering ved at diskutere gennemgående træk i udviklingsarbejderne som udtryk for en ændret lærer-elevrelation i det senmoderne og som forsøg på en ’nyforhandling’ af undervisning.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Udvikling af undervisningen – en refleks af ændrede lærer- elevrelationer
Forfatter: Peter Henrik Raae
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Karen Borgnakke (red.), Et analytisk blik på senmodernitetens gymnasium, Gymnasiepædagogik, Nr. 47, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, s. 39-68,
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 34
Årstal: 2004