Denne afhandling er et af resultaterne af et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt indenfor matematikkens didaktik. Projektet har bestået i at gennemføre en systematisk undersøgelse struktureret omkring spørgsmålet:

Hvorfor er matematisk modellering ikke matematikundervisningens omdrejningspunkt?

Undersøgelsen er startet med en analyse af, hvad man potentielt kan opnå ved at lægge stor vægt på matematisk modellering i matematikundervisningen. Det har jeg fulgt op med at analysere nogle forhold som det er centralt at være opmærksom på ved tilrettelæggelsen af en sådan undervisning. Derefter har jeg brugt disse pejlemærker til at forsøge at lade en klasse i det almene gymnasium gennemføre et toårigt matematikundervisningsforløb med matematisk modellering som omdrejningspunkt. Dette forløb har jeg så analyseret med henblik på at identificere hvad der har været muligt og hvad der har udgjort centrale hindringer på alle niveauer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt - hvorfor ikke?
Forfatter: Tomas Højgaard Jensen
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: IMFUFAtekst 2007 (458), Roskilde Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 428
Årstal: 2007