Historieundervisningen i det almene gymnasium befinder sig trods ændrede læreplaner i en situation, hvor det reproducerende over for det analyserende bevarer sin dominans. En opgave for historiedidaktikken kan derfor være at styrke en didaktisering, der accentuerer det analyserende aspekt. Artiklen præsenterer kortfattet nogle linjer i dansk historiedidaktik og fremhæver aktuelle problemstillinger.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Udfordringer til historiedidaktikken
Forfatter: Harry Haue
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0, 2013 (9), s. 5-6
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 5
Årstal: 2013