I foråret 2008 gennemførte 2.x på Rysensteen Gymnasium et ugelangt eksperimentelt laboratorieforløb om mekanik. Som medlem af Danske Science Gymnasier – DASG – og deltagere i DASG-projektet “Dataopsamling og Databehandling” har det været muligt for de deltagende lærere på Rysensteen at indkøbe forskelligt dataopsamlings- og databehandlingsudstyr til undervisningen i fysik. Det er elevernes anvendelse – og lærernes didaktiske overvejelser omkring anvendelsen – af dette udstyr der er omdrejningspunktet for denne artikel. Baseret på observationer, interviews og samtaler redegør artiklen for de undervisningsmæssige overvejelser før, under og efter det gennemførte undervisningsforløb. Samtidig gives der indsigt i hvordan eleverne anvender udstyret, og hvilke didaktiske udfordringer lærerne står over for i et eksperimentelt fysikforløb der skal øge elevernes naturfaglige kompetencer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: “Ude i verden har man heller ikke en brugsanvisning” – erfaringer fra et eksperimentelt laboratorieforløb i fysik i gymnasiet
Forfatter: Lene Møller Madsen, Lasse Seidelin Bendtsen & Christine Holm
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA 2009 (1), s. 7-30, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Analyse
Omfang: 24
Årstal: 2009